Cara menyempurnakan kematian

Cara menyempurnakan kematian. Untuk mengetahui apakah ruh seseorang itu sempurna atau tidak sangat mudah. Jika ruh seseorang di panggil dan dia datang, itu artinya ruhnya tidak sempurna. Karena jika ruhnya sempurna, saat dipanggil dia tidak akan datang. Karena dia sudah menyeberang ke alam barzah.

Alam Barzah adalah alam ruh, alam kematian yang antaranya dengan dunia manusia terhalang oleh dinding yang sangat keras dan tidak ada yang sanggup menembusnya. Yang sudah masuk alam Barzakh tidak mungkin keluar. Yang bisa masuk kealam Barzakh hanyalah ruh-ruh yang sempurna. Sementara ruh yang tidak sempurna akan tertahan didepan pintunya hingga kematiannya di sempurnakan.

Lalu bagaimana cara menyempurnakan kematian?

Dengan Doa mendoakan si mati dan menyelesaikan semua urusannya yang belum tuntas di dunia. Insyaallah dengan cara itu, sukma yang gentanyangan itu akan mendapat ridho dan ampunan Allah Subhanallahu ta’ala dan berkumpul dengan ruhnya di alam barzah.